Ventura Satovi

V-Tec Alpha W 41 S

Ventura: vizija digitalnog sata - V-Tec Alpha W 41 S

V-Tec Alpha W 46 S

Ventura: vizija digitalnog sata V-Tec Alpha serije

V-Tec Gamma W 60 R2

Gamma ponovno napada sa W 60 R2

Ventura SPARC MGS

Ventura je još 2000. godine izbacila automatski digitalni sat

Ventura V-Tec Alpha

Ventura: vizija digitalnog sata sa potpuno intinuitivnim korisničkim konceptom...